Allmänna försäljningsvillkor

1) Beställningarna anses antagna endast vid en skriftlig bekräftelse. Undantag från dessa allmänna kontraktsvillkor får endast utfärdas skriftligen. Leveransvillkoren är vägledande. Drifts- eller leveransavbrott som inte bror på företaget, även utomlands, som t.ex. brist på råmaterial, strejk, osv., som förhindrar produktionen, befriar oss från uppfyllandet av överenskomna leveransdatum. Avtalsmässiga straff eller andra vanliga rättigheter kan inte göra sig gällande på grund av att leveransdatumet gått ut och avtalet kan heller inte anses som upphävt.

 

2) Vid variationer i transportavgifter och tullsatser, råvarupriser eller andra oförutsägbara fall, kan de överenskomna priserna variera även under leveransen ifall variationen överstiger 20% av kostnaderna när ordern tas emot. I detta fall kommer variationen att ingå i den totala kostnadsökningen.

 

3) Förpackningen utförs av Acciaitubi S.p.A. enligt företagets erfarenheter och avsedd användning. Företaget tar inget som helst ansvar vid förlust eller skada.

 

4) Med undantag av vad som annars avtalats, omfattar avtalet "EX WORKS-EXW" eller fritt fabrik Acciaitubi S.p.A. Om en försäljning med fri transport uttryckligen avtalas, kommer varorna att sändas på uppdrag av köparen, på dennes risk och fara. Valet av transportmedel och transportsättet görs av leverantören förutsatt att beställaren inte ger specifik information.

 

5) Acciaitubi S.p.A. fortsätter att inneha äganderätten till varorna  tills full betalning av motsvarande belopp mottagits.

 

6) De sålda varorna måste kontrolleras och eventuellt förnekas skriftligen av köparen inom 8 dagar efter leverans. Vid retur av varor måste de returneras fraktfritt till Acciaitubi S.p.A. Acciaitubis garantiskyldighet är begränsad till ackreditering och ersättning av varorna. Köparens rätt till skadestånd och ersättning för utgifter är utesluten.

 

7) Acciaitubi S.p.A. är inte ansvarigt för skador som härrör från produkten.

 

8) Our welded tubes according to EN10255 and EN10217-1 are only Eddy Current tested and only according EN10893-1 and EN10893-2

 

9) På beloppen som köparen är skyldig, efter att det avtalade betalningsvillkoret gått ut, kommer en ränta på 8 % att beräknas utöver den Europeiska centralbankens aktuella genomsnittskurs för refinansiering som inrättats 2002 genom art. 5 i lagdekret 231. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist leder till räntor från och med den 31:a dagen efter fakturadatumet eller transportdokumentets datum om det förfaller tidigare.

 

10) Om endast en betalningsfrist uteblir, har Acciaitubi S.p.A. rätten att kräva en omedelbar betalning av den utestående skulden. Om köparen hade flera avtalsförbindelser med Acciaitubi S.p.A., kommer försummelsen att respektera betalningsvillkoren för en leverans att ge Acciaitubi S.p.A. rätten att avbryta verkställandet av andra väntande varor.

 

11) Platsen för verkställandet och betalningen är bestämt på säljarens adress Acciaitubi S.p.A. Aktier, växlar och checkar som kan utfärdas för att täcka priset och orten där de kan utkrävas ska inte utgöra ett undantag från ovan fastställda betalningsort.

 

12) Avtalet gäller under italienska lager. Behörig domstol för samtliga tvister är domstolen i Lecco. Acciaitubi S.p.A. har befogenhet att vidta åtgärder mot köparen även i dennes domstol.

LEDNINGEN OCH ANLÄGGNINGEN
Via Valtrighe 2
24030 Terno D’Isola (BG)

HUVUDKONTOR
Via Balicco 61
23900 Lecco (LC)

KONTAKTER
Tfn. +39 035 904004
Fax +39 035 904484
info@acciaitubi.it